Kan hälften av all ny verksamhet inom förskola, skola, vård och omsorg byggas och drivas av fristående aktörer? Hur säkerställs god kvalité och vad få...View Details

Satsningen på Flemingsberg - 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare Vad innebär det för infrastrukturutbyggnaden, företagande och soc...View Details